Profetter / Mohammed (Saws) / Afskedstale

Afskedstale

Profeten Muhammads (Saws) afskedstale:

”Oh folk! Hør opmærksomt på mig, for jeg ved ikke om jeg efter dette år er iblandt jer mere. Så hør derfor omhyggeligt på, hvad jeg har at sige jer og bring disse ord videre til dem, som ikke er til stede i dag.
Oh folk! Akkurat som I agter disse bjerge, denne dag, denne by som hellig, så agt hver muslims liv som en hellig pligt. Bring det be...troede tilbage til dets rette ejer. Gør ikke nogen ondt, så de vil skade dig. Husk at du i sandhed vil møde din Herre og Han vil sandelig beregne dine gerninger.
Allah har forbudt rente, så derfor skal alle fra nu af, give afkald derpå. Din optjente kapital er din egen og kan ikke røres. Du må hverken tildele nogen skade eller selv lide uretfærdighed. Det er Allahs dom, at der ikke må beregnes renter og al forfalden rente til Abbas ibn Abdal Muttalib skal eftergives.
Enhver ret til blodhævn i islam er fra nu af ulovlig. Den første ret til hævn, som jeg frafalder, er mordet på Rabiah ibn Harith.
Oh folk! De vantro tillader sig at lave rod i kalenderen med henblik på, at gøre hvad Allah har gjort forbudt til noget tilladt og prøver at forbyde hvad Allah har tilladt. Ved Allah der er tolv måneder, fire af dem er hellige måneder, hvoraf de tre af dem kommer efter hinanden i rækkefølge. Den fjerde måned er mellem Jumada og Sha’ban.
Vogt jer for Satan for sikkerheden i jeres religion. Han har mistet al håb om nogensinde at lede jer vild i store sager, så vogt jer for ikke at følge ham i de små sager.
Oh folk! Det er sandt at I har visse rettigheder over jeres kvinder, men de har også visse rettigheder over jer. Husk at I har taget dem til ægte under Allahs tillid og med Hans tilladelse. Hvis de forbliver lydige, så er det deres ret at blive forsørget i venlighed. Behandl jeres kvinder godt og vær venlig overfor dem, for de er jeres partnere og hjælpere. Det er ikke tilladt for dem at oprette venskab med nogle, I ikke godkender og lad dem ikke gøre noget usømmeligt.
Oh folk! Hør på mig med alvor. Tilbed Allah, forret jeres fem daglige bønner, hold fast i måneden Ramadan og giv Zakat af jeres rigdom. Udfør pilgrimsfærden, om I har råd til det.
Hele menneskeheden stammer fra Adam og Eva. Ingen araber er bedre end en ikke-araber. En hvid er ikke bedre end en sort og en sort er ikke bedre end en hvid undtagen i fromhed og gode handlinger.
Husk at enhver muslim er broder til en anden muslim og at muslimerne udgør et broderskab. Ingen muslim kan lovmæssigt tage noget, som tilhører en anden muslim uden at det er givet til ham frivilligt. Begå derfor ikke uretfærdigheder imod jer selv. Husk at du en dag vil stå frem for Allah og svare for dine handlinger. Så vogt jer for ikke at fare vild fra retfærdighedens vej, efter at jeg er gået bort.
Oh folk! Ingen profet eller apostel vil komme efter mig og ingen ny religion vil se dagens lys. Vær derfor fornuftig, mit folk, og forstå de ord jeg overbringer jer.
Jeg efterlader mig to ting: Den Hellige Koran og mit eksempel Sunna. Hvis I følger disse to ting vil I aldrig fare vild. Alle som har hørt mig skal lade mine ord gå videre til andre og de andre igen til andre og må de sidste forstå mine ord bedre end dem, som lyttede direkte til mig.
Vær mit vidne, oh Allah, at jeg har overbragt dit budskab til Dit folk.”
Øzlem Øzcan | - Danmark | ozlem-adem@hotmail.com