Hadither / Hadither

Hadither

1.

Berettet af Umar ibn Al-Khattab:

Jeg hørte Allahs Sendebud (swa) sige:
"Alle gerninger er bundet af intentioner og enhver vil være bundet op af det han har i sin intention. Den, der rejser/immigrer (hijrah), for Allah og Hans Sendebuds skyld, hans rejse vil da være for Allah og Hans Sendebuds skyld. Og den, som rejser for at opnå noget fra denne verden eller for at gifte sig med en kvinde, han har rejst for det, som han har rejst for."
Kilde Bukhari og Muslim2.

Berettet af Abdullah ibn Umar:

Jeg hørte Allahs Sendebud Swa. sige:

"Islam er bygget på fem (søjler): At bevidne, at der ikke er andre end Allah, der er værdig at blive tilbedt og at Muhammad er Allahs slave og Sendebud. At opretholde bøn. At betale Zakat (almisse). At foretage pilgrimsrejse til Huset og faste i (måneden) Ramadhan."

Kilde: Bukhari og Muslim3.

Berettet af Abdullah ibn Masud:

Allahs Sendebud Swa fortalte os:
"Skabelsen af enhver af jer, foregår i jeres moders mave i løbet af 40 dage. Så bliver han til en klump blod, i en lignende periode. Så et lille stykke kød, i en lignende periode. Så bliver der sendt en engel til ham, som blæser sjælen ind i ham, og som bliver befalet angående 4 ting: At nedskrive hans rizq (rigdom), hans livslængde, hans handlinger og om han bliver ulykkelig eller lykkelig. Så ved Allah, Han som er den eneste der er værdig at blive tilbedt; nogen af jer vil opføre sig ligesom Paradisets folk, indtil der kun er en armslængde mellem ham og det (Paradiset). Så vil det der er blevet nedskrevet, indhente ham, og så vil han opføre sig som Ildens beboere og derfor komme deri. Og nogen af jer vil opføre sig ligesom Ildens folk, indtil der kun er en armslængde mellem ham og den (Ilden). Så vil det der blev nedskrevet, indhente ham, og så vil han opføre sig som Paradisets folk og derfor komme deri."

Kilde: Bukhari og Muslim4.

Berettet af Aisha bint Abu Bakr:

Allahs Sendebud Swa sagde:

"Den, som indfører noget nyt i vores sag (Islam), vil få det afvist."

Kilde: Bukhari og Muslim

I en version af Muslim står der: "Den, som udfører en gerning, som ikke er i overensstemmelse med vores sag (Islam), vil få den afvist."


5.
Berettet af An-Numan bin Bashir:
Jeg hørte Allahs Sendebud Swa sige:
"Det, som er tilladt er tydeligt, og det, som er forbudt er tydeligt, og mellem disse to findes tvivlsomme ting, hvilke mange folk er uvidende om. Den, der således undgår de tvivlsomme ting, beskytter sig selv, hvad angår sin religion og sin ære. Men den, der forfalder til de tvivlsomme ting, forfalder til det, som er forbudt. Ligesom en hyrde, der græsser sine får rundt om et reservat og er lige ved at lade dem græsse deri. Enhver konge har et reservat og Allahs reservat er Hans forbudte ting. I kroppen er der et stykke kød, hvis dette er i god behold vil hele kroppen være i god behold. Men hvis dette er i dårligt behold, da vil hele kroppen være i dårligt behold. Sandelig er dette (stykke kød) hjertet."

Kilde: Bukhari og Muslim6.

Berettet af Abdullah ibn Umar:

Allahs Sendebud Swa sagde:
"Jeg er blevet beordret at kæmpe imod folk indtil de bevidner ar der ikke findes andre end Allah, der er værdig at blive tilbedt, og at Muhammad er Allahs Sendebud, og indtil de opretholder bønnen og betaler Zakat. Så hvis de gør dette, har de opnået sikkerhed fra mig, hvad angår deres blod og ejendom. Undtagen ifølge Islams ret (hvis de begår handlinger, som er strafbare) og de vil stå til regnskab foran Allah, Den Ophøjede."

Kilde: Bukhari og Muslim7.

Berettet af Abu Hurairah:

Jeg hørte Allahs Sendebud Swa sige:
"Hvad jeg har forbudt jer, skal I undgå, og hvad jeg har befalet jer, skal I lave så meget af som i kan. Det eneste, der ødelagde dem, som var før jer, var deres mange spørgsmål og deres uenighed, med deres profeter."

Kilde: Bukhari og Musli8.

Berettet af Anas bin Malik:

Allahs Sendebud Swa sagde:

"Ingen af jer tror (fuldkomment), førend han ønsker for sin bror, det samme som han ønsker for sig selv."

Kilde: Bukhari og Muslim9.

Berettet af Abu Hurairah:

Allahs Sendebud Swa sagde:
"Den, som tror på Allah og den Sidste Dag, skal enten tale godt eller tie. Den, som tror på Allah og den Sidste Dag, skal være gavmild mod sin nabo. Og den, som tror på Allah og den Sidste Dag, skal være gavmild mod sin gæst."

Kilde: Bukhari og Muslim10.

Berettet af Abu Hurairah:
Allahs Sendebud Swa sagde:

"Hvert eneste led i enhver person skal give almisse, hver dag solen står op; at dømme retfærdigt mellem to personer er en almisse. At hjælpe en mand med sit dyr, ved at løfte ham op på det eller hejse hans bagage op på det, er en almisse. Et venligt ord er en almisse, ethvert skridt du tager til bønnen [1] er en almisse og at fjerne en skadelig ting fra vejen er en almisse."

Kilde: Bukhari og Muslim

Noter:
[1] På din vej til moskeen11.

Berettet af Ibn Abbas:
Om Allahs Sendebud Swa, at blandt de udsagn, han beretter fra sin Herre (lovprist og ophøjet være Han) er at Han Swa sagde:

"Allah har nedskrevet de gode gerninger og de dårlige. Derefter forklarede Han det; den, som havde en god gerning til hensigt, men ikke har udført den, skriver Allah den ned hos Sig, som en hel god gerning, men hvis man har tilsigtet den og har udført den, skriver Allah den ned hos Sig, som 10 gode gerninger til 700 eller mange flere [1]. Men hvis man har haft en dårlig gerning til hensigt og ikke har udført den, skriver Allah den ned hos Sig, som en hel god gerning, men hvis man har tilsigtet den og udført den, skriver Allah den ned hos Sig som én dårlig gerning.

Kilde: Bukhari og Muslim

Noter:
[1] Laver man en god gerning får man belønning, som man har udført den 10 gange. Men med Allahs barmhjertighed er der nogle som får den samme belønning 700 gange eller mere. Afhængig af ens oprigtighed, hvor godt man udføre den bestemte handling mm.


12
Anas bin Malik (raa) berettede, at Profeten (saw) sagde:

Allah (swt) vil på Dommens dag sige til den sidste person, som skal straffes i Helvede: Ejer du noget som helst på jorden, som du kan løskøbe dig med (til beskyttelse imod Ilden)? Han vil sige ja. Derefter vil Allah sige: Da du var i Adams rygrad har Jeg krævet meget mindre end dette, nemlig ikke at sidestille noget som helst med Mig, men du nægtede og tilbad andre ved siden af Mig.

Bukhari og Muslim


13

Abu Huraira (raa) berettede, at Allahs Sendebud (saw) sagde:

 

Allah siger: Når Min slave har i sinde at lave en ond handling, bliver den ikke optegnet inden han virkelig har udført den. Hvis han laver den onde handling, skrives den ned i hans bog, som én ond handling. Hvis han, for Min skyld, afholder sig fra at føre den onde handling ud i livet, skrives den ned som et fortrin for ham. Og når han har i sinde at lave en god handling, men ikke gør det, skriv den så ned som et fortrin for ham. Hvis han, fører den ud i livet, skriv dens belønning som dobbelt, eller fra ti til syv hundrede gange.

Kilde: Bukhari, Muslim og Tirmizi.


14.

 

Abu Huraira (raa) berettede, at   Profeten Muhammed (saw) sagde:

 

På Dommens dag vil Ibrahim (as) se sin   far Azar i en sørgelig tilstand. Hans ansigt vil være sort og dækket af støv.   Ibrahim vil påminde ham: Har jeg ikke advaret dig om ikke at fornægte mig?   Hans far vil sige: I dag vil jeg ikke fornægte dig, hvorefter Ibrahim vil   sige: O Herre! Du har lovet ikke at vanære mig på Dommens dag, og hvad er   mere vanærende for mig end min elendige far? Allah (swt) vil sige: Jeg har   forbudt Paradiset for de vantro. Derefter vil der blive sagt: O Ibrahin se!   Hvad der er ved din fod? Han vil kigge ned, og se sin far forvandlet til en   hyæne befængt med snavs, hvorefter han vil blive grebet i benene og kastet i   Helvede.

Kilde Bukhari


15.

Berettet af Umar ibn Al-Khattab:
En dag, mens vi sad sammen med Allahs Sendebud (Swa.) dukkede en mand op, hvis tøj var umådeligt hvidt og hvis hår var umådeligt sort. Man kunne ikke se tegn på, at han var rejsende og ingen af os kendte ham. Han satte sig tæt til Profeten (swa.) Han satte sine knæ imod hans knæ og lagde hans håndflader på sine lår og sagde:


"O Muhammad, fortæl mig om Islam!" Så sagde Allahs Sendebud (Swa.)
"Islam er at bevidne at, der ikke er andre end Allah, der er værdige at blive tilbedt og at Muhammad er Allahs Sendebud, at opretholde bønnen, at betale Zakat (penge til bl.a. fattige), at faste (i måneden) Ramadan og at foretage pilgrimsrejse til Kabbaen, hvis du er i stand til det." Han sagde så: "Du har talt sandt." Vi blev overraskede over, at han først spurgte ham og dernæst sagde, at han talte sandt. Han sagde så: "Fortæl mig så om Iman (troen)." Han Saw. sagde: "Det er, at tro på Allah, Hans Engle, Hans bøger, Hans Sendebude, Den Sidste Dag og at tro på skæbnen, det gode og det dårlige af den. Han sagde: Du har talt sandt. Han sagde så: Fortæl mig så om Ihsan. Han Swa sagde: Det er, at tilbede Allah som om du ser Ham, og selvom du ikke kan se Ham, så kan Han se dig. Han sagde så: Fortæl mig så om Timen. Han Saw sagde: Den, der bliver spurgt om den, ved ikke mere om den end den der spørger. Han sagde så: Så fortæl mig om dens (Timen) tegn. Han Swa sagde: Slavepigen vil føde sin herskerinde og du vil se barfodede, nøgne, forarmede hyrder konkurrere i at bygge høje bygninger. Så begav han sig afsted og jeg forblev en stund. Så sagde han Swa: O Umar, ved du hvem spørgeren var? Jeg sagde: Allah og Hans Sendebud ved bedst. Han Swa sagde: Det var Gabriel, der kom for at belære jer om jeres religion.

Kilde: Muslim16.

Berettet af Tamim Al-Dari:

Allahs Sendebud swa sagde:
"Deen (religion) er at ønske godt." Vi spurgte Ham Swa: "Til hvem?" Han Swa sagde: "Til Allah, Hans Bog, Hans Sendebud, til muslimernes ledere og det almindelige muslimske folk."


Kilde: Muslim17.

Berettet af Abu Hurairah:

Allahs Sendebud Swa. sagde:
"Allah, Den Ophøjede, er god og accepterer kun det gode. Allah har beordret de troende det samme, som han har beordret Sendebudene. Allah, Den Ophøjede, sagde: "O I Sendebude! Spis af de gode ting og gør gode handlinger”, og Den Ophøjede sagde: ”O I troende! Spis af de gode ting, Vi har forsynet jer med”. Så nævnte Han (sagen om) en mand, der havde rejst langt, var sjusket og støvet, som løftede sine hænder imod himlen (og sagde): "O Herre! O Herre!" Alt imens han spiste af det forbudte, drikkene af det forbudte, klædte sig med det forbudte og ernærede sig ulovligt, så hvordan skulle han blive besvaret?"

Kilde: Muslim


18.

Berettet af Abu Yaala Shaddad bin Aws:

Allahs Sendebud swa sagde:

"Allah har sandelig foreskrevet godgørenhed (at gøre ting på den bedste måde) i alle ting. Hvis I dræber, så dræb på den bedste måde, hvis I slagter, så slagt på den bedste måde. Lad enhver af jer slibe bladet (på kniven) og skåne det dyr, som han vil slagte, for lidelse."

Kilde: Muslim


19.

Berettet af Abu Amr:
Jeg sagde: "O Allahs Sendebud, fortæl mig noget om Islam, som jeg ikke kan spørge andre end dig om." Han Swa sagde: "Sig: Jeg tror på Allah og følg derefter den lige vej."

Kilde: Muslim


20.

Berettet af Abu Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari:

En mand spurgte Allahs Sendebud Swa:

"Fortæl mig. Hvis jeg udfører de obligatoriske bønner, faster i (måneden) Ramadhan, behandler det, som er lovligt, som lovligt og behandler det, som er forbudt som forbudt, og gør intet andet. Vil jeg så komme i Paradis?" Han Swa svarede: "Ja."

Kilde: Muslim21.

Berettet af Abu Malik al-Harith:

Allahs Sendebud Swa sagde:

"Renhed er halvdelen af troen. Alhamdulillah (Al pris tilkommer Allah) fylder vægten, og Subhan'Allah (Allah er fjern fra enhver ufuldkommenhed) fylder det, som er mellem himlene og jorden. Bøn er lys, almisse er et bevis, tålmodighed er oplysning (stærk skinnende, varmt lys), og Koranen er et argument for eller imod dig. Ethvert menneske begynder sin dag og sælger sin sjæl; enten frigiver den eller ødelægger den."

Kilde: Muslim


22.

Berettet af Abu Dharr al-Ghifari:
Allahs Sendebud Swa. beretter om sin Herre, lovprise være Ham, at Han (Allah) sagde:

"Mine tjenere. Jeg har forbudt Mig Selv uretfærdighed og har gjort det forbudt blandt jer, så vær ikke uretfærdige mod hinanden.

Mine tjenere. I er alle vildledte, undtagen dem Jeg har retledet, så søg retledning hos Mig og Jeg vil retlede jer.

Mine tjenere. I er alle sultne undtagen dem, Jeg har givet føde, så bed Mig om føde og Jeg vil give jer føde.

Mine tjenere. I er alle nøgne undtagen dem, Jeg har klædt, så bed Mig om klæde og Jeg vil klæde jer.

Mine tjenere. I synder nat og dag og Jeg tilgiver alle synder, så spørg Mig om tilgivelse og Jeg tilgiver jer.

Mine tjenere. I kan ikke skade Mig, selvom i virkelig ville og heller ikke gavne Mig, selvom I virkelig ville.

Mine tjenere. Hvis de første og de sidste, menneskene og jinnerne (ånderne), var så gudfrygtig, som det mest gudfrygtige hjerte, så ville det ikke forøge Mit rige det mindste.

Mine tjenere. Hvis de første og de sidste, menneskene og jinnerne (ånderne), var så dårlige, som det dårligste hjerte, så ville det ikke mindske Mit rige det mindste.

Mine tjenere. Hvis de første og de sidste, menneskene og jinnerne (ånderne), skulle rejse sig op på ét sted og afgive hver deres indbyrdes ønske, selv da ville det ikke mindske det Jeg har, mere end en nål mindsker havet, når det dyppes deri.

Mine tjenere. Det er kun jeres handlinger , Jeg tæller sammen og gengælder jer med. Så lad den, som finder godt (gode handlinger) prise Allah, og den, der finder andet end dette, skal ikke bebrejde andre end sig selv.


Kilde: Muslim23.

Berettet af Abu Dhar Al-Ghifari:

Nogle af Allahs Sendebuds Swa venner sagde til Profeten Swa: "O Allahs Sendebud, de rige tilegner sig belønningerne; de beder ligesom vi beder, de faster ligesom vi faster og de giver deres overflødige rigdom i almisse." Han Swa sagde: "Har Allah ikke skænket jer ting at give i almisse? Sandelig, enhver tasbiha [1] er en almisse, enhver takbira [2] er en almisse, enhver tahmida [3] er en almisse og enhver tahlila [4]. At kalde til en god gerning er en almisse, at forbyde en ond gerning er en almisse og i enhver af jeres seksuelle samvær er der en almisse." De spurgte: "O Allahs Sendebud, når én tilfredsstiller sin seksuelle lyst, vil han så få en belønning?" Han Swa sagde: "Vil han da ikke få en synd, hvis han tilfredsstiller den på ulovlig vis - ligeledes vil han få belønning, hvis han tilfredsstiller den på lovlig vis."


Kilde: Muslim

Noter:
[1] At sige subhânAllâh - Allah er fjern fra enhver ufuldkommenhed
[2] At sige Allâhu Akbar - Allah er størst
[3] At sige Alhamdulilâh - Priset være Allah
[4] At sige lâ ilâha illa-Lâh - der er ingen, der er værdige at blive tilbedt, kun Allah24.

Berettet af Abu Sa'id al-Khudri:

Jeg hørte Allahs Sendebud Swa sige:
Hvem end af jer som ser en ond handling, lad ham ændre det med sin hånd; og hvis ikke han er i stand til at gøre dette, så (lad ham ændre det) med sin tunge, og hvis ikke han er i stand til dette, så med sit hjerte [1] - og det er den svageste tro."

Kilde: Muslim

Noter:
[1] = At hade noget med hjertet.


25

Berettet af Abu Hurairah:
Jeg hørte Allahs Sendebud Swa. sige:
"Vær ikke misundelige på hinanden, forøg ikke priserne inflatorisk for hinanden, had ikke hinanden, vend jer ikke væk fra hinanden og underbyd ikke hinanden, men vær Allahs tjenere og hinandens brødre! En muslim er en anden muslims bror; han hverken undertrykker ham eller svigter ham, han hverken lyver for ham eller ringeagter ham. Gudfrygtighed findes lige her - [og han pegede på sit bryst 3 gange]. Det er ondt nok, at en mand nærer foragt for sin muslimske bror. Muslimen [1] er ukrænkelig for en anden muslim; hans blod [2], hans ejendom og hans ære."

Kilde: Muslim

Noter:
[1] Som en helhed
[2] Blod = liv


26.

Berettet af Abu Hurairah:
Allahs Sendebud Swa. sagde:
"Enhver, som fjerner en verdslig sorg fra en troende, fra ham vil Allah fjerne en af dommedagens sorger. Enhver, som lindrer en nødlidende persons skæbne, hans skæbne vil Allah lindre i denne verden og den næste. Enhver, som beskytter en muslim, ham vil Allah beskytte i denne verden og den næste. Allah vil hjælpe Hans tjener, så længe tjeneren hjælper sin bror. Enhver, som følger en vej, for at søge viden derigennem, for ham gør Allah en vej til Paradis nem. Ingen folk, som samles i et af Allahs huse [1], reciterer Allahs bog [2] og studerer den med hinanden, uden at ro sænker sig over dem, barmhjertighed indhyller dem og engle omringer dem og Allah nævner dem blandt dem, som er hos Ham. Enhver, som forsinkes af sine gerninger vil ikke blive fremskyndet af sin slægt."

Kilde: Muslim

Noter:
[1] Moskeerne er Allahs huse
[2] Den Noble Koran er Allahs bog


27

 

Abu Dahr (raa) berettede:

 

Allahs Sendebud (saws) sagde, at Allah (swt) siger:

 

Den der bringer en god handling, vil få tidobbelt belønning, eller mere. Den der bringer en slet handling, hans straf vil kun være ifølge denne ene slette handling, eller Jeg tilgive ham. Den der søger Mig med en hånds-længde, drager Jeg nær til Mig med en arms-længde. Den der søger Mig med en arms-længe, drager Jeg til Mig med en favns-længde. Og den der kommer til Mig gående, vil Jeg komme løbende i møde. Den der møder Mig med synd lige så stor som jorden, møder Jeg med tilgivelse lige så stor, med mindre, at den ikke tilbeder andre end Mig.

Kilde: Muslim


28

 

Abu Huraira (raa) berettede: Allahs   Sendebud (saws) sagde:

 

Allah siger: Af alle er Jeg den, der   lettest tilskrives partner, så enhver der udfører en handling, hvori han   giver Mig partner; ham og hans polyteistiske handling vil Jeg afskrive.

Kilde: Muslim


29

Abu Hurairah (raa) berettede: Jeg hørte Allahs Sendebud (saw) sige:

 

Det første menneske, hvis sag vil blive afgjort på Dommens dag, vil være en mand, der døde som martyr. Han vil blive bragt frem til dom. Allah vil gøre ham opmærksom på de velsignelser, som Han har skænket ham i livet. Manden vil genkende dem, og Allah vil spørge: Hvad har du gjort med dem? Han vil sige: Jeg kæmpede på Din vej indtil jeg døde som martyr. Allah vil sige: Du lyver! Du kæmpede for at blive kaldt en modig kriger. Der vil blive givet ordre om ham, og han vil blive slæbt på sit ansigt og kastet i Helvede.

Den næste vil være en mand, som studerede religiøs viden, han belærte andre og reciterede al-Qur’an. Han vil blive bragt frem til dom. Allah vil huske ham på den gunst, som blev skænket ham i livet. Han vil indrømme at have nydt den i livet. Allah vil spørge ham: Hvad har du gjort med den? Han vil sige: Jeg erhvervede viden og gav den videre, og jeg har reciteret Qur’an for Din skyld. Allah vil sige: Du har fortalt en løgn, for du søgte viden for at blive kendt som en lærd; og du reciterede al-Qur’an for at blive kendt som en Qâri (en der reciterer efter reglerne). Der vil blive givet ordre om ham, og han vil blive slæbt på sit ansigt og kastet i Helvede.

Den tredje vil være en mand, som Allah havde gjort umådelig velhavende, og skænket ham al slags rigdom. Han vil blive bragt frem til dom. Allah vil lade ham huske på de store gaver, som ved Allahs nåde blev skænket ham i livet. Han vil huske dem. Allah vil sige: Hvad gjorde du med dem? Han vil sige: Jeg gav ud på Din vej, på alle mulige måder. Allah vil sige: Du lyver! Du gav ud for at blive berømt i samfundet, som værende gavmild (han fik sin belønning i livet med hensyn til hensigt). Du fortjener ikke andet i det Hinsides end Helvede. Der vil blive givet ordre om ham, og han vil blive slæbt på sit ansigt og kastet i Helvede.

Kilde: Muslim og an-Nasa’i


30

 

Abu Huraria (raa) berettede, at   Profeten Muhammed (saws) sagde:

 

Allah (swt) sagde: Min Nåde overgår   Min Vrede.

Kilde: Muslim 
 

31

Berettet af Abu Hurairah:
  Allahs Sendebud (
Saws) sagde:

"En del, af det at være en god muslim, består i ikke at blande sig i   det, som ikke vedrører en."

Kilde: Tirmidhi


32

Berettet af Abu Dharr Al-Ghifari   og Muadh ibn Jabal:

Allahs Sendebud (Saws) sagde:

"Frygt Allah hvorind du er, følg en dårlig gerning op med en god, og   den vil slette den. Og behandl folk med de bedste manér."

Kilde: Tirmidhi


33

Berettet af Abdullah ibn Abbas:

En dag var jeg bag Profeten (saws) og Han (Saws) sagde:

"Unge mand, jeg vil lære dig nogle ord (give dig gode råd): Vær   opmærksom på Allah, og Allah vil beskytte dig. Vær opmærksom på Allah og du   vil finde Ham i din retning. Hvis du spørger (nogen), så spørg Allah. Og hvis   du søger hjælp (fra nogen), så søg hjælp fra Allah. Og du skal vide: At hvis   nationen skulle enes for at gavne dig med noget som helst, så ville de ikke   gavne dig med andet end det, som Allah (allerede) har skrevet for dig. Og   hvis de skulle enes for at skade dig med noget som helst, så ville de ikke   skade dig med andet end det, som Allah allerede har skrevet for dig. Pennene   er blevet og siderne er tørre."

Kilde: Tirmidhi (hasan sahih), i en anden version af Tirmidhi står der:
 

 
"Vær opmærksom på Allah, og du vil finde Ham foran dig. Kend Allah i   medgang, og Han vil kende dig i modgang. Og du skal vide: At det, som har   forbigået dig, ikke vil ramme dig. Og det, som rammer dig, ikke vil forbigå   dig. Og du skal vide: at sejr kommer med tålmodighed, lindring med lidelse og   lettelse med trængsel." 
34

Berettet af Abu Najih al-Irbad:
 
  Allahs Sendebud
(saws) gav os en prædiken, hvorved vores   hjerter fyldtes med frygt og tårerne strømmede ud af vores øjne. Vi sagde:   "O Allahs Sendebud, det føltes som dette var en afskedsprædiken, råd os   derfor."

Han (saws)sagde: "Jeg råder   jer til at frygte Allah og være fuldstændig lydige, selv hvis en slave blev   jeres leder. Den af jer, som lever længe vil visselig få stor uenighed at se,   så hold jer derfor til min Sunnah [1] og de retsidige kaliffers Sunnah, dem   som vejleder til den rette vej. Grib hårdt fat i det med jeres kindtænder.   Hold jer fra nyopfundne ting [2], da enhver nyopfunden ting er en bid’ah [3]   og enhver bid’ah er en vildledelse."


  Kilde: Abu Dawud og Tirmidhi
 
  Noter:
  [1] Profeten Muhammads
(saws) sædvane, metode; udsagn, handlinger mm.
  [2] …hold jer fra at udføre handlinger, der ikke er i overensstemmelse med   Islam.
  [3] Alle handlinger, som ikke er i overensstemmelse med Islams korrekte   kilder, kan kategoriseres under bid’ah. Sprogligt betyder det innovation.


35

Jeg sagde: "O Allahs Sendebud, fortæl mig om en gerning, der vil få   mig i paradis og beskytte mig fra helvedes ild." Han (saws) sagde: sagde:   "Du har spurgt mig om en stor ting, ikke desto mindre er det let for   den, Allah Den Almægtige gør det nemt for. Du skal tilbede Allah uden at   associere nogen som helst partner med Ham, du skal opretholde bønnen, du skal   betale almisse, du skal faste i Ramadhan og du skal tage på pilgrimsfærd til   Huset [2]." Så sagde Han (sawa): "Skal jeg ikke   vise dig godhedens porte? Fasten er et skjold, almisse sletter synd ligesom   vand slukker ild, og når en mand beder i nattens mulm og mørke." Så   reciterede Han (saws):

”Tatajaafaa djunubuhum indtil jazaa’an bima kanu yaamalun” [As-Sajdah   16-17]
 
 
Så sagde Han (saws): "Skal jeg ikke fortælle dig om   sagens kerne, dens søjle og dens top?" Jeg sagde: "Jo Allahs   Sendebud." "Kernen af sagen er Islam, søjlen er bønnen og toppen er   Jihad." Så sagde Han (saws): "Skal jeg ikke   fortælle dig, hvad der kontrollerer alt dette?" Jeg sagde: "Jo,   Allahs Sendebud." Han (swas) tog om sin tunge og   sagde: "Behersk denne!" Jeg sagde: "O Allahs Sendebud! Bliver   vi da draget til ansvar for det vi siger?" Han (swas) sagde: "Må din   mor miste dig, O Muadh! [1] Findes der noget andet, end høsten af deres   tunger, som får folk til at vælte på ansigtet – [eller Han (swas)sagde] på næsen – i Helvedets ild?"

Kilde: Tirmidhi (hadith hasan sahih)


 
Noter:
 
[1] En arabisk sætning, som bruges på samme måde som man i dag bruger:   ”Er der noget galt med dig?”, ”Hvad sker der for dig?” o.lign.  36

Berettet af Anas ibn   Malik:
  Jeg hørte Allahs Sendebud
(Saws) sige:
 
  "Allâh, Den Almægtige, har sagt: O søn af Adam, så længe du påkalder Mig   og beder til Mig, vil Jeg tilgive dig for det, du har gjort og Jeg vil ikke   have noget imod det. O søn af Adam, om dine synder skulle nå op til himlens   skyer og du så bad og du så bad om tilgivelse, ville Jeg tilgive dig. O søn   af Adam, om du kom til Mig med synder, der svarer til størrelsen af verdenen   og du så vendte ansigtet imod mig, uden at have tilskrevet Mig nogen partner,   ville jeg bringe dig tilgivelse, der svarer til størrelsen af dem[1]."
 
  Kilde: Tirmidhi
 


 

 

 

 
 
Øzlem Øzcan | - Danmark | ozlem-adem@hotmail.com