Kvinder / De fire perfekte kvinder

De fire perfekte kvinder

DE FIRE PERFEKTE KVINDER

Gud fortæller de troende en lignelse om Faraos hustru, der bad:


"Herre! Byg mig et hus hos Dig i Haven og frels mig fra Farao og hans misgerninger og fra de uretfærdige."


Og om Maria, Amrans ærbare datter.
”Vi blæste af Vor ånd i det, hun bar i sit skød. Hun vidnede
om sandheden i Herrens ord og i Hans åbenbaringer,
og hun var én af Guds oprigtige tjenere.”

(Koranen 66:11-12)

 

I ovenstående passage er der tale om to ud af fire kvinder, der i islamisk tradition går under betegnelsen "de fire perfekte kvinder":

 
  • Faraos gudfrygtige hustru Assia, der – skønt hun var gift med den ugudelige, arrogante Farao - ydmygt holdt fast i sin tro, reddede Moses i kurven og opfostrede ham.


  • Jomfru Maria Jesus'/Isa´s moder.


  • Profeten Muhammads første hustru gennem femogtyve år, Khadijah, der stod ham bi under forfølgelse og tortur i Mekka efter hans kaldelse til profet.


  • Profetens yngste datter, Fatima, der var gift med Profetens fætter Ali og ved ham mor til Profetens børnebørn Hassan og Hussain
   
   
   
 
Øzlem Øzcan | - Danmark | ozlem-adem@hotmail.com