Dommedagen / De store tegn

De store tegn


De store tegn på dommedag:


Muhammad (saws) har sagt, at de store tegn på dommedag vil komme, som perler der falder af en snor. Altså vil de komme hurtigt efter hinanden og mange vil komme på samme tid.

Al-Mahdi:
Al-Mahdi er det første store tegn på Dommedagens komme.
Han er den retledet imam og kalif, som vil fylde jorden med retfærdighed. Han vil genoprette kalifater og vil lade Allahs shariah være den styrende lov.
Til at starte med vil han være en ganske almindelig mand med dhunub (synder), men Allah vil på en nat retlede ham.
Han vil være fra Ahlul-bayt (Muhammad swas´s familie) igennem Ali (r.a.) og Fatimah (r.a.) søn Hassan. Hans fulde navn vil være Muhammad Al-Mahdi ibn Abdallah og han vil ligne Muhammad (swas) i hans handlinger og væremåde.
Han vil komme fra øst (ikke fra samara, som Shia siger. De siger, han som 5 årig gik ind i en hule og tog den rigtige koran med sig. Og nu sidder han og venter på at komme ud- dette er der ingen beviser på og det er ikke korrekt.)
Han vil holde Khutbah i Mekka under hajj og folk vil følge ham (specielt folk fra Syrien og Iraq). Når han kommer frem, vil det være obligatorisk for enhver muslim at følge ham og kæmpe på hans side.
Når han holder sin Khutbah i mekka, vil Taghut (noget man tilbeder i stedet for Allah, i dette tilfælde en regent) fra Syrien jagte ham og prøve at slå ham ihjel. Han vil da flygte til Bayt-Al-Maqdis (Jerusalem), hvor Nabi ’Isa (Jesus) aleihi s-salat was-salam vil komme ned.

Slaget med Romerne: Der vil komme en stor krig, hvor romere (kristne) og muslimer fra Hijaz vil kæmpe på samme side, imod en 3. fjende, som er kufar. Denne store krig ender med erobring af Constantinopel og sejr til muslimerne og de kristne.
Efter denne sejr løfter en kristen korset og siger: sejr til korset. En af muslimerne slår den kristne mand ihjel og en ny krig starter.
Dette bliver en stor krig. Men beretningerne om hvor mange der dør, er forskellige. I en hadith står der, at 99 ud af 100 mænd vil dø. Og i en anden står der, at en tredjedel vil løbe væk og Allah (swt) vil aldrig tilgive dem, en anden tredjedel vil dø, som martyrer og den sidste tredjedel vil erobre Constantinopel.
Efter Muslimernes sejr og erobringen af Constantinopel, vil muslimerne gå op igennem Europa og tage alle landene med Allahu akbar og subhan Allah. Altså vil Europa ikke blive overtaget af muslimerne igennem krig, men blot med takbir og tasbir.

3 år før Dajjals komme:
3 år før Dajjal kommer, vil folk lide stor hungersnød.
Det første år vil Allah (swt) tilbageholde en tredjedel regn og en tredjedel frugt. Det anden år vil Allah (swt) tilbageholde to tredjedele regn og frugt. Og det sidste år vil Allah (swt) holde al regn og frugt tilbage. Alle planter og dyr vil dø og folk vil overleve ved at sige: La illaha illa Allah, Allahu akbar, subhan Allah og Alhamdulillah. Dette vil være deres føde.

Dajjal:
Dajjal betyder løgner og Muhammad (swas) har sagt, at der vil komme 30 små dajjal inden dommedag. De vil alle sige, at de er Allahs sendebud.
Den store Dajjal er ham der kommer lige inden dommedag. Han er den største fitnah (fristelse) fra Adam og Hawa til Dommedag.

Dajjals udseende:
Dajjal er enøjet (ikke i den forstand som mange tror, med et øje mit i panden. Han har to øjne, men kan kun se på det ene). Han har en skinklap over det blinde øje. Øjet er ligesom en drue, der flyder på vandet, står der i en hadith. Grunden til denne beskrivelse er, at det rager frem fra ansigtet og det ikke har nur (lys).
Han har en stor krop og hans hud er rød-hvid. Han har krøllet, kort hår og er rimelig ung. I panden på ham, står der Kâf, fâ, râ, som betyder Kafir (vantro). Alle muslimer vil kunne læse disse bogstaver, selv analfabeter.
Dajjal vil komme ridende på et æsel, der er 40 kubik imellem ørene (1 kubik er det samme som 18-22 tommer).

Om Dajjal:
Dajjal vil komme med meget fitnah, det vil være den største prøvelse til menneskene, der nogensinde er blevet givet. Han vil kalde folk til falsk religion og han vil starte med at sige: ”jeg er jeres profet”, for derefter at sige: ”jeg er jeres Herre!”. Hvis man lever på denne tid, skal man huske på tre ting: der kommer INGEN profet efter Muhammad (swas), Allah (swt) er ikke enøjet og vi ser først Allah (swt) når vi dør.
Dajjal lever nu og han befinder sig i øst. Når han kommer frem vil det blive imellem Syrien og Iraq. Han vil være blandt folk i 40 dage. Den første dag vil føles som et år, den anden dag som en måned, den tredje dag som en uge og resten som normale dage.
Han vil ikke kunne træde ind i Mekka og Medinah , da der vil stå to engle med sværd i hver port/indgang til byerne. Alle hyklere vil forlade Mekka og Medinah og vil kæmpe på samme side som Dajjal. Denne dag vil blive kaldt Yawm-al-khalas (renselses dagen), da der kun vil være muslimer tilbage i Mekka og Medinah. Jøderne vil også kæmpe på Dajjals side.
Mange mennesker vil til den tid blive vildledte, det er de folk med tvivl i hjerterne, også mange vil forblive retledet, det er de folk der er sande troende.
Flest kvinder vil følge Dajjal, derfor har Muhammad (swas) sagt, at mænd skal låse deres kvinder inde, så de ikke bliver fristede.
Folk der følger Dajjal vil få alt hvad hjertet begærer, mens dem der går imod ham vil lide og hverken have mad, vand eller rigdomme.

Dajjals komme:
Den tid hvor Dajjal vil komme frem, vil en muslim gå imod ham. Denne mand vil henvende sig til folket og sige: ”Oh folk, dette er Dajjal, som Profeten (swas) fortalte os om.” Dajjal vil sige til sine soldater: ”Fang ham og sår ham!”. De vil da slå ham over hele kroppen, specielt i maven og ryggen, og Dajjal vil da sige: ”tror du stadig ikke på mig?” Manden vil svare: ”du er den falske messias!” Når manden siger dette, skærer Dajjal ham over i to stykker, oppe fra og ned, og genopliver ham bagefter (med Allahs vilje). Da vil Dajjal sige: ”tror du stadig ikke på mig?” Manden vil svare: ”Dette har bekræftet min forståelse af, at du er Dajjal.” Dajjal vil da prøve at halshugge manden, som straf for ikke at tro på ham, men i det sværdet når mandens hals, lader Allah den forvandle til kobber, så sværdet ikke kan bryde igennem. Dajjal tager ham da i arme og ben og kaster ham i ilden. Folk vil tro det er helvede, men det er i virkeligheden paradis. Denne mand vil være den største martyr.

Dajjals egenskaber (med Allahs subhanahu wa ta’alaa vilje):
Dajjal vil komme med to floder. Den ene vil ligne rent vand, men vil i virkeligheden være ild og den anden vil ligne ild, men vil være rent, koldt vand. Den flod med ild vil han kalde helvede, men det vil i virkeligheden være paradis og den flod med vand vil han kalde paradis, men det er det rigtige helvede.
Han vil komme med bjerge af brød til dem han følger. Når han befaler himlen at regne, vil det ske (med Allahs vilje) og når han befaler jorden at lade afgrøderne vokse, vil det ske (med Allahs vilje). Dyr vil spise af disse afgrøder og der vil komme masser af mælk og kød fra dem. Dette er alle goder, som dem der følger Dajjal vil få - mens dem der går i krig imod ham vil lide stort.
Dajjal vil skære folk i 2 stykker, for derefter at bringe dem til live igen (med Allahs swt tilladelse). Allah (swt) har sendt djævle der følger ham, disse vil lokke folk i fordærv.
Et eksempel kan være:
Dajjal vil sige til en beduin: ”vil du bevidne, at jeg er din Herre, hvis jeg bringer dine forældre tilbage fra døden?” beduinen vil svare: ”ja” og to djævle vil tage skikkelse, som beduinens forældre. Og de vil sige: ”Oh min søn, følg ham, for han er din Herre.”

Ibn Sayyad:
Der er en del hadith der omhandler Ibn Sayyad. Der er tale om at han måske kunne være en Dajjal. Stor eller lille ved man ikke og om det overhovedet er tilfældet er [CENSORED] ikke til at vide.
Ibn Sayyad blev født i Medinah. Han var sandsiger eller spådreng som ung.
Muhammad (swas) har givet disse oplysninger omkring Dajjals familie: hans forældre, som er jøder, vil være barnløse i 30 år, derefter vil de få en enøjet søn. Han vil være meget slem og skabe store problemer. Når han sover, vil hans øjne være lukkede, men hans hjerte (sind) vil stadig være aktivt. Med dette menes der, at han stadig har sine onde ideer. Faren vil være høj og ha en lang næse, mens moren vil være stor med en stor barm. Alle disse beskrivelser passer på Ibn Sayyad.
Der er stor tvivl om hvor vidt Ibn Sayyad kan være en stor eller lille dajjal eller ingen af delene.
Engang da ’Umar (r.a) så Ibn Sayyad, ville han halshugge ham. Profeten (swas) sagde da, at han ikke ville være i stand til det, hvis det var den rigtige Dajjal, da Nabi ’Isa (Jesus) aleihi s-salat was-salam bliver sendt for at slå ham ihjel. Og hvis det ikke var Dajjal så ville det ikke gavne ham.

Hvor er Dajjal nu (Dajjal på øen):
Tamîm Ad-Dâri var en muslim, der var konverteret fra kristendommen. En dag kom han og fortalte profeten (swas), noget mærkeligt, han havde været ude for.
Tamîm fortalte, at han var ude at sejle i et skib med 30 mænd ombord. I en måned var det et slemt uvejr, men en morgen ved solopgang førte en bølge dem til en ø. Da de kom i land så de et mærkeligt dyr. Det var behåret, så man ikke kunne kende dens for fra dens bag (dette dyr er dabba - et andet tegn på dommedag). Dyret sagde til Tamîm og de andre mænd, at de skulle tage hen til munkeklosteret på øen, da der ville være en mand, som kunne svare dem på spørgsmål. Tamîm var bange for, at det uhyggelige dyr var djævlen, så de skyndte sig hen til munkeklosteret.
Da de kom derhen så de en mand. Han var stor og havde hænderne bundet i nakken og lænker om benene. De spurgte: ”hvem er du?”, manden svarede: ”i vil snart kende mig, fortæl mig hvem i er?” De fortalte ham deres historie om, hvem de var og hvordan de var havnet på øen. Manden sagde derefter: ”fortæl om daddeltræerne i Baysan (en by i palæstina), bærer de frugt?” mændene svarede ”ja”. Og den store mand sagde, at de snart ikke ville bære frugt mere.
Så spurgte den store mand dem om der var vand i søen i Al-Tabariyyah (tiberias i palæstina)? de svarede, at der var masser af vand. Og igen svarede manden, at den snart ville tørre ud.
Ligeledes spurgte han om kilden i Zughar (palæstina). de svarede, at der var vand i, som folk vander jorden med. Til sidst spurgte manden dem ud om profeten (swas). Han spurgte, hvad han havde gjort. Mændene svarede, at han havde forladt Mekkah og havde slået sig ned i Yathrib. Manden spurgte om araberne kæmper imod ham og de svarede ja. Til sidst spurgte manden, hvad profeten havde stillet op med dem og De svarede, at han havde fået bugt med dem og de havde bekendt sig til islam.
Da manden havde hørt alt dette sagde han, ”nu vil jeg fortælle om mig selv: jeg er Dajjal. Jeg vil snart forlade stedet her. Jeg vil rejse rundt på jorden og på 40 nætter vil jeg nå alle byer, undtagen Mekkah og Medinah. Hver gang jeg prøver at komme ind, vil engle med sværd forhindre mig.”

Denne hadith viser, at Dajjal lever nu. Han er altså lænket på en ø, hvor Allah (swt) vil slippe ham fri, når dommedagen er nær.

Beskyttelse imod Dajjal: Denne du’ah sagde Muhammad (swas) og hans sahaba meget. Vi skal bede Allah om at beskytte os imod Dajjal:
”Oh Allah, vi søger tilflugt hos Dig fra Helvedets straf, fra straffen i graven, fra modgang i livet og døden og fra den falske messias’s fristelser.”
Der ud over kan man lærer de 10 første ayat af suratul- kahf i hovedet.
Muhammad (swas) har sagt: ”den der kan huske de 10 første ayat i suratul-kahf vil blive beskyttet imod Dajjal.”
Det tredje og sidste man kan gøre er at blive væk fra Dajjal. Vi ved fra tidligere, at Dajjal ikke vil komme ind i Mekkah og Medinah, så for at undgå ham, skal man bosætte sig der.

’Isa (Jesus) aleihi s-salat was-salam:
Allah (swt) tog nabi ‘isa (Jesus) op, der hvor de kristne tror han blev korsfæstet. Han er altså ikke død. Inden dommedag vil han blive sat ned på jorden igen. Han vil komme ned i Bayt-Al-Maqdis (Jerusalem) og være deres leder. Tiden for hans ”nedkomst” vil være ved Fajr, hvor folk vil bede ham om at lede morgenbønnen. Nabi ’Isa (Jesus) vil dog ikke lede bønnen, da han mener at det er mere passende, at en fra Muhammad (swas) familie, nemlig Al-Mahdi, skal være imam.
Nabi ’Isa vil, når han kommer ned, brække alle kors, slå alle svin ihjel og afskaffe Jizyah (den skat kristne og jøder betaler til muslimer, for at bo i en islamisk stat.). Det der menes med at han afskaffer Jizyah er at han stiller alle Kufar spørgsmålet: ”islam eller døden”. Hvis de siger islam, får de lov til at leve, hvis ikke så slår han dem ihjel.
Han vil jagte Dajjal indtil han fanger ham. Og nabi ’Isa vil slå ham ihjel ved porten ved Ludd.
På dette tidspunkt vil jøderne ikke kunne gemme sig mere. Alt vil snakke, både træer, sten, dyr, vægge, alt undtagen en bestemt sort af et træ, som jøderne har plantet. de vil alle sige: ”Oh Muslim, der er en jøde bag mig, kom og dræb ham!”
Så vil yadjuj wa madjuj komme og de vil ødelægge alt. Nabi ’Isa vil bede til Allah (swt) på et bjerg. Allah vil sende insekter der bidder yadjuj wa madjuj i nakken, så de dør. Da vil nabi ’Isa bede til Allah igen og Allah (swt) vil sende fugle, på størrelse med kamelnakke, som vil bære alle ligene væk.
I 7 år vil jorden være et fredeligt sted at være. Der vil ikke være krig og had. Alle vilde dyr bliver tamme. Børn leger med løver og slanger, uden de gør dem noget. Ulvene går iblandt får. Og en ged kan mætte en hel familie med mælk. Alt er altså i harmoni.
Nabi ’Isa aleihi s-salat was-salam vil være på jorden i 40 år, hvorefter han vil dø.

Nabi ’Isa s udseende:
Hans hud vil være rød-brun og han vil ligne en skotte. Han vil være mellemhøj og ser ud som om han lige er kommet ud af et bad. Hans hår vil være fladt.

Yadjuj wa madjuj:
På nabi Ibrahims tid levede der en konge, der hed Dhu l-Qarnayn. Han var en meget stor og god konge. Han regerede i både øst og vest- altså i hele verden. Han var retledet og fulgte nabi Ibrahims vej.
En dag da kongen rejste mod øst, kom han til et folk, der levede imellem to bjerge. Det var et isoleret folk, der intet forstod. De var korrupte og skadede andre. Dette var yadjuj wa madjuj.
De folk der blev generet af dem søgte hjælp hos kong Dhu l-Qarnayn. Kongen hjalp dem med at bygge en høj mur af jern, kobber og tjære, omkring disse vilde mennesker. Lige meget hvor meget de prøvede at kravle over muren, kunne det ikke lade sig gøre, da den var alt for høj og glat. Derfor begyndte de at grave og de graver den dag i dag. Hver gang de har gravet et hul, og sollyset kommer ind, siger deres leder: ” gå tilbage, vi fortsætter med at grave i morgen!” Næste dag har Allah lukket hullet. Sådan vil det fortsætte indtil den dag, hvor de siger, ”gå tilbage, vi fortsætter med at grave i morgen insha’Allah”. Den næste dag når de vender tilbage, vil hullet stå som de forlod det og de vil fortsætte med at grave indtil muren styrker sammen.
Da vil de styrke ud og drikke alt vand, æde alt, slå folk ihjel og ødelægge alt. De vil komme forbi søen Tabariyyah i palæstina. De første vil drikke af den, mens de sidste vil sige: ”her plejede at være vand”.
Nabi ’Isa vil da bede til Allah (swt), og Allah (swt) sender insekter, der bidder Yadjuj wa madjuj i nakken, så de alle vil dø. Derefter beder nabi ’Isa igen til Allah (swt) og Allah sender fugle, på størrelse med kamelnakke, der fjerner alle ligene.
Til sidst vil Allah (swt) sende en regn, der vil rense jorden og gøre den spejlblank.

Ødelæggelsen af Ka’bah:
Der vil komme en mand ved navn Dhu l-Sawayqatayn. Han vil komme fra al-habash (abysinien). Han kommer for at stjæle skatten og stof stykket i ka’bahen, for derefter at ødelægge den sten for sten.
Han er en skaldet mand, der har en forvrængning i sit håndled. Så er han sort og har spredte ben (dette er grunden til hans laqab- øgenavn)

Dabba:
Dette er det første jordiske tegn. De andre tegn har været mennesker.
Den vil være ekstrem stor og meget behåret- man vil ikke kunne kende dens for fra bag.
Den vil komme op fra jorden og ryste støvet af dens hoved. Med sig har den nabi Suleymans ring og nabi Musas stav. Den vil smadre næserne på kufar og skrive kafr i panden på dem. Mens den vil smykke de troendes ansigter og skrive mu’min (sand troende) i panden på dem. Efter dette vil folk tiltale hinanden: ”Oh Mu’min” eller ”Oh Kafir”.

De sidste folk:
På et tidspunkt vil der ikke være nogen tilbage der kender islam. Koranen har Allah taget op til sig og ingen vil vide det gode eller forbyde det onde. Shaytan vil lokke folk til at bede til statuer og folk vil sige: ”jeg hørte min farfar sige Allah”. Da vil Allah (swt) sende en blæst, der vil tage de sidste gode sjæle (dem der kender Allahs swt navn).

Solen står op i vest:
om natten tager solen op til Allahs trone og laver sudjud til Allah (swt). Derefter beder den Allah (swt) om at få lov til at stå op igen. En tid vil komme, hvor Allah (swt) vil sige: ”gå tilbage hvor du kom fra!” – og solen vil da stå op i vest.
Når dette sker vil alle mennesker tro, men da er det for sent. (dette kan man læse i sura al-an’am, 6:158)

Røgen:
Der vil være en røg over jorden inden Dommedag. (der er noget om denne i sahih hadith – tror al-bukhari eller muslim), men jeg har ikke kunne finde det, da jeg skulle bruge det.)

Ilden:
Der vil komme en ild op af havet Adan i Jemen (videnskabsmænd har konstateret, at der er en ild under vandet nu – under sand bunden - altså under havet bund). Denne ild vil føre menneskene til sham (palæstina, Libanon og Syrien). Det er der Dommedag skal foregå.

Trompet:
Der vil blive blæst i trompeten og alle skabninger vil dø. Den sidste der dør er Malik al-mawt, han tager sin egen sjæl som den sidste.
Så vil der blive blæst i trompeten igen og alle skabninger vil genopstå. Muhammad (swas) vil være den første. Derefter vil regnskabets dag starte.

 
Øzlem Øzcan | - Danmark | ozlem-adem@hotmail.com