Som Muslim.. / Fredags bøn

Fredags bøn

I Allahs navn.

Fredagsbønnen er wājib (obligatorisk) for muslimske mænd. Det er iblandt de vigtigste forsamlinger i Islam. Hvis en person ikke kan deltage i fredagsbønnen uden gyldig grund vil det være iblandt de store synder. Der er kommet alvorlige advarsler fra Profeten omkring det, at forlade fredagsbønnen, heriblandt er denne hadeeth.

"Folk bør ikke undlade fredagsbønnen. Allah vil stemple... deres hjerter ellers, og de vil være iblandt de forsømte." [Muslim 865]

Han sagde ydermere: "Hvem, der forlader tre fredagsbønner ud af ren dovenskab, da vil Allah mærke vedkommendes hjerte." [al-Tirmidhi 500, Abu Dawood 1052, al-Nasai 1369 og Ibn Majah 1126]

Al-Baji forklarer, at hvad der menes med at hjertet bliver mærket skal forstås i betydning af, at hjertet bliver (forseglet og) stemplet, og intet godt kan trænge i det. [al-Tanweer al-Hawalek 102/1]

Ibn al-Jawzi forklarer også, at det er i betydning af, at hjertet bliver stemplet, og at vedkommende ikke vil kunne begribe hvad der er rigtigt (fra forkert). [Gharib al-Hadeeth 26-27/2]

Derfor bør en muslim ikke tilbageholde sig fra fredagsbønnen med mindre man har en gyldig islamisk grund til det.
 
Øzlem Øzcan | - Danmark | ozlem-adem@hotmail.com