Siden er under renovering

Hadither

Hvad er Hadith?

Hadith er beretninger fra Sahaba om Profeten (Saws). Alt det Profeten (Saws) har sagt, gjort eller accepteret gennem stilhed betegnes Sunnah og er som regel det hadith indeholder. Hadith består af en overleveringskæde (isnad) og tekst (matn).

Islam’s primære kilder er Koran og Hadith, og når lærde skal finde ud af om noget er tilladt/haram så ledes der efter et svar først i Koranen, og hvis ikke svaret findes så ledes der efter et svar i hadith. Man skal huske på, at Koranen er åbenbaring og alt det Profeten (Saws) siger, er åbenbaring ligeledes. Derfor er der ikke tvivl om hvorvidt det Profeten (Saws) har sagt er sandt, men leddene som befinder sig mellem Profeten (Saws) og os, er ikke altid 100% troværdige.

Man kan også se hadith som værende en uddybning af Koranen, da Koranen kommer med forbud og påbud, men hvordan og hvornår tingene skal udføres står ikke altid direkte. Fx nævnes der i Koranen at oprethold den rituelle bøn, men hvordan den skal udføres er ikke angivet, men hvilket er angivet gennem hadith.
Altså kan man anse Koranen for at være en lovsamling mens Profetens (Saws) Sunnah er en leveguide baseret på koranen, og som vi har til rådighed gennem hadith.

Derudover er det også angivet i Koranen, at hvis vi elsker Allah så skal vi følge Profeten (Swas), det er også angivet at vi skal tage imod det Han (Saws) er kommet med, hvilket er både Koranen og Hans Sunnah (Saws). Med andre ord, så kan man hverken undlade Koranen eller hadith hvis man ønsker at praktisere den fulde islam sådan som Profeten (Saws) og Sahaba gjorde (Swas).

http://riyaz-ul-jannah.blogspot.dk/2009/08/kort-om-hadith-hvad-er-hadith-hvor.html

 
Øzlem Øzcan | - Danmark | ozlem-adem@hotmail.com