Som Muslim.. / Spørg Allah

Spørg Allah

Istikhara er en sunna bøn på to rakah (enheder) som man kan bede, når man er i tvivl om noget man skal vælge, eller når man ønsker Allah skal hjælpe en igennem noget. Efter bønnen skal man lave en special du'a for Istikhara.

Det er berettet af Sahaba i hadith:

 

"At Profeten (må Allahs fred og velsignelser være med Ham) plejede at lære os at lave istikhara for vores ting, ligesom Han (må Allahs fred og velsignelser være med Ham) ville lære os en sura fra Koranen. Og Profeten (må Allahs fred og velsignelser være med Ham) sagde: 'Hvis en af jer er ved at gøre noget, så bør han bede [en bøn på] to raka og så sige [dua for Istikhara].'
 
 
(Bukhari 1109, Tirmidhi 480)

Ovenstående hadith viser vigtigheden af Istikhara-bønnen, og hvor meget Profeten (må Allahs fred og velsignelser være med Ham) gik op i at lære den til Sahaba.

Beder man en bøn på to rakah efterfulgt af du'a for Istikhara, vil det hjælpe på det man er i tvivl om og ønsker vejledning til.

Det er ikke sikkert, at det sker med det samme, og man kan måske skulle læse den op til syv gange, ikke nødvendigvis i træk, men så f.eks. over en hel uge, hvor man læser den en gang hver dag.

Nogle ulama (muslimske lærde) nævner, at det er bedst at læse den før man sover, hvorefter man bør sove med wudu med ansigtet vendt mod qibla.

Nogle ulama nævner også, at man bør læse surat al-Kafirun (109) i den første rakah og surat al-Ikhlas (112) i den anden rakah. Det er også muligt at læse den som fire rakah i stedet for to.

Det kan ske, at man får en drøm eller et andet tydeligt tegn på, hvad man skal gøre.

Men det er ikke altid tilfældet. Det kan også være sådan, at tingene vil udfolde sig i en bestemt retning. F.eks. bliver den ene mulighed næsten umulig at udføre, mens den anden bliver nem. Skulle man få en drøm, så nævner nogle ulama (muslimske lærde), at grønne og hvide farver i drømmen er et godt tegn, mens sorte og røde farver i drømmen er et dårligt tegn.

Det der er meningen med istikhara er, at man skal opnå en indre ro, have en sikker følelse og tro på, hvad der er det rigtige at gøre.

Altså at den beslutning man træffer, er den Allah vil hjælpe en igennem, og derfor den der vil være bedst. Pointen med Istikhara er ikke, at man skal lede efter tegn, så man behøver ikke nødvendigvis sidde og spejde efter tegn til højre og venstre.

Det er vigtigt, at man også selv tager midler til at hjælpe en igennem det.

Meningen med Istikhara er altså ikke, at man kun læser Istikhara og holder op med at gøre andet. I stedet skal man udforske de muligheder man har, læse istikhara og derefter stole på, at Allah vejleder en til det, der er bedst for en i dette liv og det næste.

Skal man f.eks. vælge om man vil giftes og ved ikke om man burde sige ja eller nej til, så skal man også huske at prøve at undersøge om personen vil være den rigtige for en. Så man skal huske, at man også selv skal have taget skridt i retning af at finde ud af, hvad der er bedst at gøre.

Istikhara er altså, at tage ens egne midler og derefter lade Allah vejlede en til det bedste valg.

Det er vigtigt at huske på, at man med Istikhara søger at følge, hvad Allah vejleder en til.

Meningen er altså, at man tager Istikharaens tegn til sig, selv hvis de peger i retning af noget, man måske ikke selv synes om. Man skal stole på, og have tillid til, at Allah vejleder til det bedste og lade dette være hjælpen til ens egen beslutning.


Hvis ens hjerte allerede hælder i en bestemt retning i forvejen, så skal man altså ikke bare med det samme tro, at "det er jo nok også det, som min Istikhara viser".

Hvis tingene går i en anden retning end det som ens hjerte ønsker, så må man også sætte tillid til, at Allah ønsker noget andet for en.

Istikhara skal laves for ting, hvor der kan være tvivl om det vil være godt for en eller ej.

Man kan altså ikke lave Istikhara for ting, der er obligatoriske eller forbudte i Islam, og om man bør overholde det. Så man kan ikke lave Istikhara om, hvorvidt man bør "gå med hijab eller ej", eller "om man bør lade være med at drikke eller ej". For disse ting skal man allerede overholde lige meget hvad.

Men man kan lave Istikhara om ting, hvor der kan være tvivl, som f.eks. "om man skal flytte til Århus eller Aalborg", "læse til læge eller ingeniør" og lignende.

Dua for istikhara er:

 
Allahumma inni astakhiruka bi 'ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika aladhimi, fa innaka taqdiru wa la aqdiru, wa ta'lamu wa la a'lamu, wa anta 'allamu al-ghuyub.
Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairun li fi deeni, wa ma’ashi, wa 'aqibati amri, wa 'aajili amri wa ajilih, faqdirhu li.
Wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun li fi deeni, wa ma’ashi, wa 'aqibati amri, wa 'aajili amri wa ajilih, fasrifhu anni wasrifni anhu.
Waqdir li al-khaira haithu kana thumma raddini bih.
”O Allah jeg beder dig vise mig, [hvad der er bedst] ud fra din viden. Jeg beder dig give mig stykre med din styrke, og beder dig om dine store velsignelser. Du er den der kan alt, og jeg kan intet, du ved alt og jeg ved intet. Du er den, der kender det ukendte.
O Allah, hvis du ved, at denne ting er god for min religion, mit [nuværende] liv, efter min død, [og er godt] nu og i fremtiden, så lad det ske for mig. Men hvis du ved, at denne ting er dårlig for min religion, mit [nuværende] liv, efter min død, [og er dårligt] nu og i fremtiden, så hold det væk fra mig, og hold mig væk fra det. Lad det gode ske for mig, uanset hvad det er, og lad mig være tilfreds med det.
 
(Bukhari 1109)

Der hvor der står: Denne ting ('hadha al-amra'), kan man erstatte det med det, som man selv søger vejledning til.

Hvis man f.eks. står og skal overveje om man skal giftes eller ej, kan man erstatte det med: "O Allah, hvis du ved, at et ægteskab med X er godt for min religion...."

Man kan også bare nøjes med at have det i tankerne, og lade det forblive "denne ting" (hadha al-amra), og evt. sige det efter selve du'a til Istikhara.

Det vil være anbefalet at starte og slutte du'a for Istikhara med at lovprise Allah og sende fred og velsignelser over Profeten (må Allahs fred og velsignelser være med Ham).

Der findes i øvrigt forskellige beretninger om den præcise ordlyd i du'a for Istikhara.

Man kan derfor godt komme ud for en lidt anden ordlyd, og det vil ikke være et problem, hvis man benytter det i stedet.


Må Allah hjælpe os alle med at vælge det, der er bedst for os i dette liv og det næste

 http://www.haya.dk/Forskellige-typer-af-bonner-og-bedetider/istikhara-bonnen-for-vejledning-hvad-er-det-og-hvordan-beder-man-den.html

Øzlem Øzcan | - Danmark | ozlem-adem@hotmail.com