Som Muslim.. / Vrede håndtering

Vrede håndtering

»Bliv ikke vred«: Lidt fiqh om vrede 


Profeten (Allāhs fred og velsignelser være med ham) sagde: »Bliv ikke vred«.
I Allāhs navn, Den Der inspirerer sandheden. Al lovprisning tilkommer Allāh, Den mest Nådefulde og Barmhjertige, og alle velsignelser og fred være med vor Mester Muhammad, hans familie, ledsagere og de der følger dem.

Vrede er noget som både Sharī‘a og det sunde intellekt betragter som noget generelt kritisabelt. Det er derfor at Allāhs elskede (Allāhs fred og velsignelser være med ham), gentagende gange fortalte den der søgte hans råd at: »Bliv ikke vred«.

De lærde anbefaler adskillige forholdsregler for at behandle vrede, deriblandt:

1. At vende sig til Allāh og søge tilflugt hos Allāh fra Satan 


Da en mand blev vred foran Profeten (Allāhs fred og velsignelser være med ham), fortalte han sine ledsagere: »Jeg kender nogle ord som ville forårsage at hans vrede forsvinder, hvis han sagde dem. De er: A‘ūdhubillāhi min ash-shaytān (Jeg søger tilflugt hos Allāh fra Satan)« (al-Bukhārī). 
Imam Mawardī sagde, i [sit værk] Adāb al-dunya wa al-dīn at en person skulle ihukomme Allāh, når han er vred, for det fører til gudfrygtighed, som fører til lydighed overfor Allāh og til at styre sin vrede ved at vende tilbage til passende manérer. Allāh Den Almægtige sagde: 


»Og ihukom Allāh når I er uagtsomme« (Koranen, 18: 24). 
Man burde vende sig til Allāh i ydmyghed for at kontrollere sin vrede. Man burde søge tilflugt hos Allāh med ens hjerte og tunge, samt bede Ham om at fjerne ens vrede, og alle andre ringe træk. Hvis man kan gøre dette ved at bruge Allāhs elskedes (Allāhs fred og velsignelser være med ham) bønner, er det endnu mere elsket af Allāh. 


‘Ā’isha’ (Allāh være tilfreds med hende) berettede at: »Profeten (Allāhs fred og velsignelser være med ham) kom ind mens jeg var vred. Så han gned på min næsetip og sagde: »Min lille ‘Ā’isha’. Sig: 


Allāhumma-ghfirlī dhanbī wa adhhib ghayza qalbī wa ājirnī min ash-shaytān 

Hvilket betyder: »Oh Allāh, tilgiv min synd, fjern vreden fra mit hjerte og beskyt mig fra Satan«« (Ibn al-Sunnī, også nævnt i Barkāwīs Tarīqa al-Muhammadiyya). 

2. Stilhed

Sig ikke noget mens du er vred for ikke at overtræde den Hellige Lov eller gå imod dine personlige eller sociale interesser.


Allāhs Sendebud (Allahs fred og velsignelser være med ham) sagde: »Hvis I bliver vrede så vær stille« (Ahmad).

3. Ændr din kropsstilling 


Det er blevet berettet at Profeten (Allāhs fred og velsignelser være med ham) sagde: »Hvis I bliver vrede mens I står, så sid ned… Hvis I bliver vrede mens I sidder, så læg jer ned«. 
Visdommen i dette er, at det forhindrer én i at gøre hvad ens vrede ville have én til at gøre i den stilling. 

4. Foretag den rituelle afvaskning

Profeten (Allāhs fred og velsignelser være med ham) informerede os at vrede er fra Satan, og han blev skabt af ild, så vi burde slukke vreden med den rituelle renselse (Abū Dawūd).

5. Følg den bedste skabelses (Allāhs fred og velsignelser være med ham) råd 

Hans gentagne råd for den, der søgte råd var: »Bliv ikke vred« (al-Bukhārī). 

6. Husk den store belønning Allāh har nævnt for de personer, som kontrollerer deres vrede

[Koranen siger, i betydningen:]
»Og kap med hinanden om tilgivelse fra jeres Herre, og for et Paradis så bredt som himmelen og jorden, som er forberedt for de gudfrygtige (al-muttaqīn); De som spenderer i velvære og modgang, og de der kontrollerer deres vrede og er tilgivende overfor menneskeheden; Allāh elsker de gode (al-muhsinīn); Og de der udfører ondskabsfulde handlinger eller begår uret imod dem selv, (og derefter) ihukommer Allāh og oprigtigt beder om tilgivelse for deres synder – og hvem tilgiver synder end Allāh..? (Koranen, 3: 133-135).

7. Husk at sand styrke ikke er fysisk, men åndelig og moralsk 


Allāhs Sendebud (Allāhs fred og velsignelser være med ham) sagde: »Den stærke person er ikke den der kan slås og besejre andre. Den stærke person er snarer den der kan beherske sig selv når han er vred« (al-Bukhārī & Muslim). 
Imam Kumushkhanāwī, det 19. århundredes store hadith-ekspert og Naqshabandī vejleder i åndelighed, forklarede at dette er fordi, 


»… den der kan styre sig selv når hans vrede svulmer op, har besejret den stærkeste af sine fjender og den værste af sine modstandere. Fra denne hadith udledte sufierne at det er pålagt den der kender Allāh at bære over med de der skader ham, såsom naboer og andre (Lawāmī’al–‘Uqūl, 4: 23-4). 
Imam Barkāwī nævnte i sin Tarīqa al-Muhammadiyya at vejen til afskaffelse af tendensen til at blive vred er, 
»Ved at fjerne dens rod, som er begærlighed for status, arrogance og hovmod. En person der har disse træk har let ved at blive vred, over dét som normalt ikke gør andre vrede.« 

8. Husk Profetens (Allāhs fred og velsignelser være med ham) eksempel

Husk Profetens (må Allāhs fred og velsignelser være med ham) blidhed, overbærenhed, rolige natur overfor andre, og at han blev ikke vred medmindre vreden var for Allāhs skyld. Der er adskillige eksempler på dette fra hans liv. De lærde siger at enhver muslim burde stræbe efter dagligt at læse om Profetens (Allāhs fred og velsignelser være med ham) liv og eksempel.

9. Husk vredens skadelighed 

Vær opmærksom på vredens skadelighed, som omfatter at falde ind i hvad Allāh har dømt som værende forbudt af ord eller handlinger, og at handle på en måde som er upassende for en troende. Ville vi handle på denne måde, hvis vi var opmærksomme på at Allāh ser alle vores handlinger? Ville vi handle som dette i Profetens (Allāhs fred og velsignelser være med ham) [fysiske] tilstedeværelse? 

Imam Ibn Hajar al-Haytamī (Allāh være ham nådig) regnede det at blive uretmæssigt vred som en af de første store synder i sit værk Zawājir. 

10. Husk at vrede generelt er dyrisk 
Vær opmærksom på at man ligner dyr, snarer end noble mennesker, når man er i en tilstand af vrede (Barkāwī, Tarīqa). 
http://www.islamisk.dk/litteratur/defau ... id=5&id=27

Øzlem Øzcan | - Danmark | ozlem-adem@hotmail.com